Informații privind Protecția Datelor pentru Prestatori de Servicii/Furnizori

1. Operatorul

Noi – Xella RO, parte a Grupului Xella – tratăm cu seriozitate protecția datelor dvs. cu caracter personal și obligațiile legale care servesc la protejarea acestora. Prevederile legale impun transparență deplină în prelucrarea datelor cu caracter personal. Doar atunci când dvs., în calitate de persoană vizată, considerați că prelucrarea datelor este transparentă și echitabilă pentru dvs., considerăm că sunteți informat(ă) corespunzător cu privire la rațiunea, scopul și temeiul prelucrării.

Entitatea responsabilă pentru prelucrarea datelor, respectiv, „operatorul” în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD),  , al Legii nr. 190/2018 privind măsuri de aplicare a RGPD  și al reglementărilor aplicabile în domeniul protecției datelor este

XELLA RO S.R.L.

Bucharest Business Park, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 1A, Cladirea C, etaj 3, Sector 1, București, România

Nr. înregistrare în Registrul Comerțului J40/15715/2005

CUI J40/15715/2005

Tel. +4021 300 30 08

Fax +40 21 319 77 85

protectiadatelor@xella.com

(Dacă o altă companie din cadrul Grupului Xella face referire sau transmite această informare privind protecția datelor, compania respectivă este operatorul în sensul RGPD. În acest caz, informațiile furnizate în continuare se aplică companiei respective în aceeași măsură.)

– Denumită în continuare „operatorul” sau „noi” –

Puteți lua legătura cu responsabilul cu protecția datelor la

XELLA RO S.R.L.

Bucharest Business Park, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 1A, Cladirea C, etaj 3

Sector 1, București, România

Tel. +4021 300 30 08

Fax +40 21 319 77 85

protectiadatelor@xella.com

2. Definiții

2.1. Conform RGPD

În cuprinsul prezentei Politici de confidențialitate utilizăm termenii în sensul definit prin RGPD. Definițiile (Art. 4 din RGPD) se regăsesc la adresa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 .

2.2. Categorii de date

Atunci când facem referire la categoriile de date pe care le prelucrăm, se consideră că acestea includ, dar fără a se limita la, următoarele date: Date principale (de ex., numele, adresa, data nașterii), date de contact (de ex., adresa de e-mail, numerele de telefon, serviciile de mesagerie), date referitoare la conținut (de ex., înregistrări de text, fotografii, materiale video, conținutul documentelor/ fișierelor), date referitoare la contract (de ex., obiectul, termenii, categoriile de clienți), date de plată (de ex., detaliile bancare, istoricul plăților, utilizarea altor furnizori de servicii de plată), date de utilizare (de ex., detalii despre cursul vizitei dvs. pe site-ul nostru web, utilizarea anumitor conținuturi, orele de acces), precum și date privind conexiunea (de ex., date privind dispozitivul, adrese IP, URL de referință).

3. Informații privind prelucrarea datelor

Prelucrăm date cu caracter personal numai dacă și în măsura în care avem un temei legitim pentru prelucrare. Transferăm date cu caracter personal către terțe părți numai în cazurile descrise mai jos. Datele cu caracter personal sunt protejate de măsuri tehnice și organizatorice adecvate (de ex., pseudonimizare, criptare).

Cu excepția cazului în care suntem obligați prin lege să stocăm sau să transferăm date cu caracter personal către terțe părți (în special către organe de cercetare penală), vom decide în funcție de circumstanțele specifice fiecărui caz în parte ce date cu caracter personal prelucrăm și pentru cât timp, precum și în ce măsură le putem divulga ocazional terților.

Scopul prelucrării: Datele sunt prelucrate în primul rând în vederea efectuării unor demersuri înainte de încheierea unui contract cu dvs. sau pentru executarea unui contract existent între dvs. și noi. Dacă nu am încheiat contractul cu dvs., ci cu angajatorul sau mandantul dvs., prelucrăm datele dvs. (de ex, în calitate de persoană de contact în relația cu noi) în vederea efectuării unor demersuri înainte de încheierea unui contract cu clientul nostru sau pentru executarea unui contract existent între clientul nostru și noi. În plus, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru respectarea obligațiilor noastre legale care rezultă, de exemplu, din Noul codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 sau din Codul fiscal  aprobat prin Legea nr. 227/2015 și pentru protejarea intereselor noastre legitime, cum ar fi investigarea riscurilor financiare (datorii neperformante) sau pentru urmărirea drepturilor în justiție pe care le putem avea împotriva dvs. sau a clientului nostru.

Temeiul juridic: Art. 6 par. 1 lit. b), c), f) din RGPD

Categorii de date: Date principale, date de contact, date referitoare la conținut, date referitoare la contract, date de plată

Originea datelor, dacă nu sunt obținute de la dvs.: Compania dvs.
Destinatarul datelor: La anumite intervale de timp, datele dvs. pot fi transferate către companii afiliate din cadrul Grupului Xella, subcontractanți, furnizori de servicii (de ex., societăți de transport, furnizori de servicii de plată.
Transferul preconizat către țări terțe: Nu intenționăm să transferăm datele dvs. către țări terțe.

4. Durata stocării

Datele cu caracter personal vor fi șterse de îndată, atunci când scopul prelucrării a fost îndeplinit sau a încetat pentru orice motiv,  sau expirarea oricărei durate de stocare obligatorie, cu excepția cazului în care păstrarea datelor este necesară în continuare pentru încheierea sau executarea unui contract.

5. Procesul decizional individual automatizat incluzând crearea de profiluri

Nu folosim în general un proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri în sensul Art. 22 par. 1 și 4 din RGPD.

6. Drepturile persoanei vizate

Dvs., în calitate de persoană vizată, aveți dreptul de acces/dreptul la informare conform Art. 15 din RGPD, dreptul la rectificare conform Art. 16 din RGPD, dreptul la ștergere conform Art. 17 din RGPD, dreptul la restricționarea prelucrării conform Art. 18 din RGPD și dreptul la portabilitatea datelor conform Art. 20 din RGPD. Dreptul de acces/dreptul la informare și dreptul la ștergere se exercită în condițiile și în limitele stabilite prin RGPD. Aveți dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere (Art. 77 din RGPD).

7. Obligațiile de notificare ale operatorului

Informăm fiecare destinatar căruia  i-au fost divulgate datele dvs. cu caracter personal despre o rectificare sau ștergere a datelor dvs. cu caracter personal sau restricționare a prelucrării efectuate în conformitate cu Art. 16, Art. 17 par. 1 și Art. 18 din RGPD, cu excepția cazului în care o astfel de informare se dovedește imposibilă sau implică un efort disproporționat. Vă vom pune la dispoziție informații cu privire la acești destinatari, dacă ne solicitați acest lucru.

8.  Lipsa obligației de a furniza date cu caracter personal

Nu sunteți obligat să ne furnizați date cu caracter personal. Cu toate acestea, trebuie să prelucrăm datele furnizorilor noștri pentru desfășurarea activităților noastre comerciale. Aceste date pot include date referitoare la persoane fizice (de ex., comenzi de achiziție de la comercianți persoane fizice, date principale și date de contact ale persoanelor de contact din compania dvs.). Ne vor regăsi în imposibilitatea de a desfășura activitatea comercială în cazul în care nu ne furnizați datele necesare.

9.  Dreptul la opoziție și retragerea consimțământului

Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dvs. particulară, în orice moment, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, în temeiul Art. 6 par. 1 lit. e) sau f) din RGPD. Atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate în scop de marketing direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc pentru respectivul scopul de marketing direct .

Potrivit Art. 7 par. 3 propoziția 1 din RGPD, aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul exprimat. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza pe consimțământului dvs. înainte de retragerea acestuia. Acest lucru înseamnă că retragerea are efect doar asupra unor prelucrări ulterioare retragerii consimțământului. Vă puteți retrage consimțământul printr-o simplă notificare trimisă prin poștă sau prin e-mail. Dacă vă opuneți prelucrării, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care ne este permis altfel (prin lege) să facem acest lucru. În cazul în care vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, suntem obligați, în temeiul Art. 17 par. 1 lit. b) din RGPD, să ștergem datele dvs. cu caracter personal la cererea dvs., fără întârzieri nejustificate.

Vă puteți opune prelucrării și/sau vă puteți retrage consimțământul printr-o simplă notificare trimisă către:

XELLA RO S.R.L.

Bucharest Business Park, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 1A, Cladirea C, etaj 3

Sector 1, București, România

protectiadatelor@xella.com

(Dacă o altă companie din cadrul Grupului Xella face referire sau transmite această informare privind protecția datelor, compania respectivă este operatorul în sensul RGPD. În acest caz, notificarea trebuie trimisă companiei respective.)