Protecția datelor

Informații privind protecția datelor cu caracter personal referitoare la site-ul nostru

Suntem bucuroși de vizita dvs. pe acest site web. Protecția datelor și securitatea datelor pentru clienții și utilizatorii noștri reprezintă o prioritate ridicată pentru noi. Respectăm regulamentele privind protecția datelor, în special Regulamentul general privind protecția datelor al UE.

În cadrul acestei informări privind protecția datelor, vă explicăm ce informații (inclusiv datele cu caracter personal) sunt prelucrate de noi cu ocazia vizitei dvs. pe acest website („Site-ul web”).

Mai multe informații puteți găsi în paginile urmatoare:

I. Aspecte generale

1. Operatorul

Noi – Xella RO, parte a Grupului Xella – tratăm cu seriozitate protecția datelor dvs. cu caracter personal și obligațiile legale care servesc la protejarea acestora. Prevederile legale impun transparență deplină în prelucrarea datelor cu caracter personal. Doar atunci când dvs., în calitate de persoană vizată, considerați că prelucrarea datelor este transparentă și echitabilă pentru dvs., considerăm că sunteți informat(ă) corespunzător cu privire la rațiunea, scopul și temeiul prelucrării. Prin urmare, această Politică de confidențialitate vă explică în detaliu ce date cu caracter personal prelucrăm atunci când utilizați site-ul nostru web www.xella.ro sau alte subpagini pe care sunteți redirecționați prin intermediul acesteia sau alte prezentări on-line pe rețelele de socializare.

Entitatea responsabilă pentru prelucrarea datelor, respectiv, „operatorul” în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD), al Legii nr. 190/2018 privind măsuri de aplicare a RGPD  și al reglementărilor și alte regulamente aplicabile în domeniul protecţiei datelor este

XELLA RO S.R.L.

Bucharest Business Park, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 1A, Cladirea C, etaj 3, Sector 1, București, România

Nr. înregistrare în Registrul Comerțului J40/15715/2005

CUI J40/15715/2005

Tel. +4021 300 30 08

Fax +40 21 319 77 85

protectiadatelor@xella.com

– Denumită în continuare „operatorul” sau „noi” –

Puteți lua legătura cu responsabilul cu protecția datelor la

XELLA RO S.R.L.

Bucharest Business Park, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 1A, Cladirea C, etaj 3, Sector 1, București, România

Tel. +4021 300 30 08

Fax +40 21 319 77 85

protectiadatelor@xella.com

Vă rugăm să aveți în vedere că link-urile de pe site-ul nostru web vă pot redirecționa către alte pagini de Internet care nu sunt administrate de noi, ci de terțe părți. Aceste link-uri sunt vizibile în mod clar sau devin vizibile printr-o schimbare a adresei în browser-ul dvs. Nu suntem nici responsabili, nici nu răspundem pentru respectarea regulamentelor aplicabile privind protecția datelor sau pentru modalitățile prin care sunt prelucrate datee dvs. cu caracter personal de către operatorii site-urilor web terțe.

2. Definiții

2.1. Conform RGPD

În cuprinsul prezentei Politici de confidențialitate utilizăm termenii în sensul definit prin RGPD. Definițiile (Art. 4 din RGPD) se regăsesc la adresa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

2.2. Modulele cookie

Modulele cookie sunt fișiere text care sunt instalate pe terminalul dvs. atunci când vizitați un site web și sunt citite de pe acesta. Acestea conțin combinații de litere și cifre pentru a permite, de exemplu, recunoașterea utilizatorului și a setărilor aplicabile atunci când utilizatorul revine pe site-ul web care instalează modulele cookie; de asemenea, acestea îi permit utilizatorului să rămână conectat la un cont de client și servesc la analiza statistică a anumitor comportamente ale utilizatorului.

2.3. Categorii de date

Atunci când facem referire în cadrul acestei Politici de confidențialitate la categoriile de date pe care le prelucrăm, se consideră că acestea includ, dar fără a se limita la, următoarele date: Date principale (de ex., numele, adresa, data nașterii), date de contact (de ex., adresa de e-mail, numerele de telefon, serviciile de mesagerie), date referitoare la conținut (de ex., înregistrări de text, fotografii, materiale video, conținutul documentelor/fișierelor), date referitoare la contract (de ex., obiectul, termenii, categoriile de clienți), date de plată (de ex., detaliile bancare, istoricul plăților, utilizarea altor furnizori de servicii de plată), date de utilizare (de ex., detalii despre cursul vizitei dvs. pe site-ul nostru web, utilizarea anumitor conținuturi, orele de acces), precum și date privind conexiunea (de ex., date privind dispozitivul, adrese IP, URL de referință).

3. Informații privind prelucrarea datelor

Prelucrăm date cu caracter personal numai dacă și în măsura în care avem un temei legitim pentru prelucrare. Transferăm date cu caracter personal către terțe părți numai în cazurile descrise mai jos. Datele cu caracter personal sunt protejate de măsuri tehnice și organizatorice adecvate (de ex., pseudonimizare, criptare).

Cu excepția cazului în care suntem obligați prin lege să stocăm sau să transferăm date cu caracter personal către terțe părți (în special către organele de cercetare penală), decizia noastră cu privire la datele cu caracter personal pe care le stocăm și pentru cât timp, precum și în ce măsură le putem divulga ocazional terților în funcție de caracteristicile site-ului web pe care îl utilizați la anumite intervale de timp.

4. Durata stocării

Datele cu caracter personal vor fi șterse de îndată, atunci când scopul prelucrării a fost îndeplinit sau a încetat pentru orice motiv, sau expirarea oricărei durate de stocare obligatorie, cu excepția cazului în care păstrarea datelor este necesară în continuare pentru încheierea sau executarea unui contract. În cazul în care utilizăm module cookie care nu sunt esențiale pentru a vă pune la dispoziție serviciul pe care îl doriți, vă informăm despre durata acestor module cookie în cuprinsul prezentei Politici de confidențialitate.

5. Procesul decizional individual automatizat incluzând crearea de profiluri

Nu folosim în general un proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri în sensul Art. 22 par. 1 și 4 din RGPD.

6. Drepturile persoanei vizate

Dvs., în calitate de persoană vizată, aveți dreptul de acces/dreptul la informare conform Art. 15 din RGPD, dreptul la rectificare conform Art. 16 din RGPD, dreptul la ștergere conform Art. 17 din RGPD, dreptul la restricționarea prelucrării conform Art. 18 din RGPD și dreptul la portabilitatea datelor conform Art. 20 din RGPD. Dreptul de acces/dreptul la informare și dreptul la ștergere se exercită în condițiile și în limitele stabilite prin RGPD. Aveți dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere (Art. 77 din RGPD). Autoritatea responsabilă cu supravegherea datelor competentă în Romania noastră este:

Autoritatea Națională Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.anspdcp.ro).

Cu toate acestea, puteți depune plângerea dvs. și la orice altă autoritate de supraveghere responsabilă cu protecția datelor.

7. Obligațiile de notificare ale operatorului

Informăm fiecare destinatar căruia i-au fost divulgate datele dvs. cu caracter personal despre o rectificare sau ștergere a datelor dvs. cu caracter personal sau restricționarea prelucrării efectuate în conformitate cu Art. 16, Art. 17 par. 1 și Art. 18 din RGPD, cu excepția cazului în care o astfel de informare se dovedește imposibilă sau implică un efort disproporționat. Vă vom pune la dispoziție informații cu privire la acești destinatari, dacă ne solicitați acest lucru.

8.  Obligația de a furniza date cu caracter personal

Cu excepția cazului în care este prevăzut altfel în secțiunile II și III de mai jos, care menționează de asemenea temeiurile legale aplicabile, nu aveți obligația de a ne furniza date cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazurile descrise la Art. 6 par. 1 lit. b) din RGPD, datele cu caracter personal sunt necesare pentru executarea sau încheierea unui contract. Ne vom regăsi în imposibilitatea de a încheia contractul în cazul în care nu ne furnizați datele cu caracter personal necesare. Dacă nu furnizați datele în cazurile descrise la Art. 6 par. 1 lit. a) și f) din RGPD, nu puteți utiliza secțiunile relevante ale site-ului nostru web.

9.  Dreptul la opoziție și retragerea consimțământului

Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dvs. particulară, în orice moment, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, în temeiul Art. 6 par. 1 lit. f) din RGPD. Atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate în scop de marketing direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc pentru respectivul scop de marketing direct.

Potrivit Art. 7 par. 3 propoziția 1 din RGPD, aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul exprimat. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului dvs. înainte de retragerea acestuia. Acest lucru înseamnă că retragerea are efect doar asupra unor prelucrări ulterioare retragerii consimțământului. Vă puteți retrage consimțământul printr-o simplă notificare trimisă prin poștă sau prin e-mail. Dacă vă opuneți prelucrării, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care ne este permis altfel (prin lege) să facem acest lucru. În cazul în care vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru  prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, suntem obligați în temeiul Art. 17 par. 1 lit. b) din RGPD să ștergem datele dvs. cu caracter personal la cererea dvs., fără întârzieri nejustificate.

Vă puteți opune prelucrării și/sau vă puteți retrage consimțământul printr-o simplă notificare trimisă către:

XELLA RO S.R.L.

Bucharest Business Park, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 1A, Cladirea C, etaj 3, Sector 1, București, România

protectiadatelor@xella.com

II. Prelucrarea datelor cu ocazia utilizării site-ului nostru web

Utilizarea site-ului nostru web și a caracteristicilor și funcțiilor acestuia necesită, în general, prelucrarea anumitor date cu caracter personal.

1.  Utilizarea site-ului web în scop informativ

Scopul prelucrării: Dacă vizitați site-ul nostru web și îl folosiți în simplu scop informativ, ceea ce înseamnă fără a utiliza caracteristici sau funcții suplimentare, cum ar fi formularul de contact sau plug-ins pentru rețelele de socializare, colectăm date cu caracter personal în mod automat pentru a asigura funcționalitatea și optimizarea site-ului web, precum și securitatea sistemelor noastre de tehnologie a informației.

Temeiul juridic: Art. 6 par. 1 lit. f) din RGPD

Categorii de date: date privind conexiunea

Destinatarul datelor: Furnizorul de servicii IT

Transferul preconizat către țări terțe: Nu intenționăm să transferăm datele către țări terțe.

Stocăm informații pe terminalul dvs. în baza consimțământului dvs. sau citim informațiile respective? Nu

2.  CMP Usercentrics

Scopul prelucrării: Când vizitați site-ul nostru, anumite informații sunt stocate pe terminalul dvs. sau sunt citite de pe acesta, dacă acest lucru este indispensabil pentru funcționarea site-ului nostru web. Sunt incluse aici informații care sunt prelucrate de programul „CMP Usercentrics” pentru a se asigura că sunt setate sau citite doar acele module cookie care sunt indispensabile din punct de vedere tehnic pentru administrarea site-ului nostru web sau pe care le-ați autorizat prin exprimarea consimțământului. Când codul CMP Usercentrics este încărcat, adresa dvs. IP este transferată operatorului. Am selectat operatorul ținând cont de interesul pentru protecția datelor și de criterii tehnice.

Temeiul juridic: Art. 6 par. 1 lit. c), f) din RGPD

Categorii de date: date de utilizare, date privind conexiunea

Destinatarul datelor: Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Germania

Transferul preconizat către țări terțe: Nu intenționăm să transferăm datele către țări terțe.

Stocăm informații pe terminalul dvs. în baza consimțământului dvs. sau citim informațiile respective? Nu

3. Google Analytics

Scopul prelucrării: Analiza statistică a utilizării site-ului web. Colectăm adresa dvs. IP înainte de a fi anonimizată de către Google prin scurtare înainte de a fi stocată permanent pe serverele Google.

Temeiul juridic: Art. 6 par. 1 lit. a) din RGPD

Categorii de date: date de utilizare, date privind conexiunea

Destinatarul datelor: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irlanda.

Transferul preconizat către țări terțe: Datele pot fi transferate ocazional în SUA

(în conformitate cu Decizia de punere in aplicare (UE) 2021/914 a Comisiei din 4 iunie 2021 privind clauzele contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către tari terţe in temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului)

Stocăm informații pe terminalul dvs. în baza consimțământului dvs. sau citim informațiile respective? Da, în acest sens, vă rugăm să consultați prezentarea generală de la sfârșitul acestei Politici de confidențialitate.

4. Google Remarketing

Scopul prelucrării: Analiza pseudonimizată a comportamentului de navigare documentat pe site-ul nostru web și afișarea reclamelor personalizate pe paginile rețelei Partenerului Google.

Temeiul juridic: Art. 6 par. 1 lit. a) din RGPD

Categorii de date: date de utilizare, date privind conexiunea

Destinatarul datelor: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irlanda.

Transferul preconizat către țări terțe: Datele pot fi transferate ocazional în SUA

(în conformitate cu Decizia de punere in aplicare (UE) 2021/914 a Comisiei din 4 iunie 2021 privind clauzele contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către tari terţe in temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului)

Stocăm informații pe terminalul dvs. în baza consimțământului dvs. sau citim informațiile respective? Da, în acest sens, vă rugăm să consultați prezentarea generală de la sfârșitul acestei Politici de confidențialitate.

5. Facebook (butonul „Like”)

Scopul prelucrării: Atunci când vizitați site-ul nostru web și v-ați dat consimțământul privind utilizarea plug-in-ului, puteți utiliza butonul „Like” de la Facebook pentru a distribui conținutul site-ului nostru web către alte persoane prin intermediul rețelei de socializare Facebook. Butonul ne ajută să oferim un design mai personalizat al site-ului nostru web.

Temeiul juridic: Art. 6 par. 1 lit. a) din RGPD

Categorii de date: date privind conexiunea, date de utilizare

Destinatarul datelor: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda („Facebook”)

Transferul preconizat către țări terțe: Datele pot fi transferate ocazional în SUA

(în conformitate cu Decizia de punere in aplicare (UE) 2021/914 a Comisiei din 4 iunie 2021 privind clauzele contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către tari terţe in temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului)

Stocăm informații pe terminalul dvs. în baza consimțământului dvs. sau citim informațiile respective? Da, în acest sens, vă rugăm să consultați prezentarea generală de la sfârșitul acestei Politici de confidențialitate.

6. LinkedIn (butonul „Share”)

Scopul prelucrării: Atunci când vizitați site-ul nostru web și v-ați dat consimțământul privind utilizarea inserției, puteți utiliza butonul „Share” de la LinkedIn pentru a distribui conținutul site-ului nostru web cu alte persoane prin intermediul rețelei de socializare LinkedIn. Butonul ne ajută să oferim un design mai personalizat al site-ului nostru web.

Temeiul juridic: Art. 6 par. 1 lit. a) din RGPD

Categorii de date: date privind conexiunea, date de utilizare

Destinatarul datelor: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda

Transferul preconizat către țări terțe: Datele pot fi transferate ocazional în SUA

(în conformitate cu Decizia de punere in aplicare (UE) 2021/914 a Comisiei din 4 iunie 2021 privind clauzele contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către tari terţe in temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului)

Stocăm informații pe terminalul dvs. în baza consimțământului dvs. sau citim informațiile respective? Da, în acest sens, vă rugăm să consultați prezentarea generală de la sfârșitul acestei Politici de confidențialitate.

7. Pinterest

Scopul prelucrării: Pe site-ul nostru web, oferim caracteristici, funcții și conținut de la serviciul Pinterest. Acestea pot include conținuturi, cum ar fi imagini, materiale video și texte, precum și butoane pe care utilizatorii le pot utiliza pentru a distribui conținutul site-ului nostru web cu alte persoane din rețeaua Pinterest.

Temeiul juridic: Art. 6 par. 1 lit. a) din RGPD

Categorii de date: date de utilizare, date privind conexiunea

Destinatarul datelor: Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, SUA

Transferul preconizat către țări terțe: Datele sunt transferate în SUA (în conformitate cu Decizia de punere in aplicare (UE) 2021/914 a Comisiei din 4 iunie 2021 privind clauzele contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către tari terţe in temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului)

Stocăm informații pe terminalul dvs. în baza consimțământului dvs. sau citim informațiile respective? Da, în acest sens, vă rugăm să consultați prezentarea generală de la sfârșitul acestei Politici de confidențialitate.

8.  Twitter

Scopul prelucrării: Atunci când vizitați site-ul nostru web și v-ați dat consimțământul privind utilizarea inserției, puteți utiliza „Plug-in pentru rețelele de socializare” de la Twitter pentru a distribui conținutul site-ului nostru web către alte persoane prin intermediul rețelei de socializare Twitter și pentru a vizualiza Fluxul nostru Twitter. Serviciul ne ajută să oferim un design mai personalizat al site-ului nostru web.

Temeiul juridic: Art. 6 par. 1 lit. a) din RGPD

Categorii de date: date privind conexiunea, date de utilizare

Destinatarul datelor: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlanda

Transferul preconizat către țări terțe: Datele pot fi transferate ocazional în SUA

(în conformitate cu Decizia de punere in aplicare (UE) 2021/914 a Comisiei din 4 iunie 2021 privind clauzele contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către tari terţe in temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului)

Stocăm informații pe terminalul dvs. în baza consimțământului dvs. sau citim informațiile respective? Da, în acest sens, vă rugăm să consultați prezentarea generală de la sfârșitul acestei Politici de confidențialitate.

9.  Xing

Scopul prelucrării: Atunci când vizitați site-ul nostru web, puteți utiliza butonul „Xing” pentru a distribui conținutul site-ului nostru web către alte persoane prin intermediul rețelei de socializare Xing. Când faceți acest lucru, adresa dvs. IP este transferată către Xing, însă nu este stocată acolo permanent. Butonul ne ajută să oferim un design mai personalizat al site-ului nostru web.

Temeiul juridic: Art. 6 par. 1 lit. f) din RGPD

Categorii de date: date privind conexiunea

Destinatarul datelor: New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germania

Transferul preconizat către țări terțe: Nu intenționăm să transferăm datele către țări terțe.

Stocăm informații pe terminalul dvs. în baza consimțământului dvs. sau citim informațiile respective? Nu

10. Youtube

Scopul prelucrării: Colectăm adresa dvs. IP pentru a permite recuperarea conținutului video, asigurând astfel un design atractiv pentru site-ul nostru web. Acesta este și interesul nostru legitim în ceea ce privește Art. 6 par. 1 lit. f) din RGPD.

Temeiul juridic: Art. 6 par. 1 lit. f) din RGPD

Categorii de date: date privind conexiunea

Destinatarul datelor: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irlanda

Transferul preconizat către țări terțe:  Datele pot fi transferate ocazional în SUA

(în conformitate cu Decizia de punere in aplicare (UE) 2021/914 a Comisiei din 4 iunie 2021 privind clauzele contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către tari terţe in temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului)

Stocăm informații pe terminalul dvs. în baza consimțământului dvs. sau citim informațiile respective? Nu

11. Atunci când ne contactați (prin e-mail, telefon, formularul de contact)

Scopul prelucrării: Să vă răspundem solicitării pe care ne-ați trimis-o prin intermediul formularului de contact de pe site-ul nostru web, prin e-mail sau pentru a răspunde solicitării dvs. de a fi apelat(ă) înapoi.

Temeiul juridic:  Art. 6 par. 1 lit. f) din RGPD; Art. 6 par. 1 lit. b) din RGPD (dacă solicitarea dvs. se referă la încheierea unui nou contract sau la un contract existent);

Categorii de date: Date principale, date de contact, date referitoare la conținut, date privind conexiunea și, unde se aplică, date referitoare la contract

Destinatarul datelor:  La anumite intervale de timp, datele pot fi transferate către companii afiliate din cadrul Grupului Xella.
Transferul preconizat către țări terțe: Nu intenționăm să transferăm datele către țări terțe.

Stocăm informații pe terminalul dvs. în baza consimțământului dvs. sau citim informațiile respective? Nu

12. Solicitare de materiale publicitare sau oferte

Scopul prelucrării: Să vă trimitem materialul publicitar solicitat și pentru a pregăti și a vă trimite ofertele solicitate.

Temeiul juridic:  Art. 6 par. 1 lit. f) din RGPD; Art. 6 par. 1 lit. b) din RGPD (dacă solicitarea dvs. se referă la încheierea unui nou contract sau la un contract existent)

Categorii de date: Date principale, date de contact, date privind conexiunea și, unde se aplică, date referitoare la contract

Destinatarul datelor: La anumite intervale de timp, datele pot fi transferate către companii afiliate din cadrul Grupului Xella; furnizori de servicii poștale.
Transferul preconizat către țări terțe: Nu intenționăm să transferăm datele către țări terțe.

Stocăm informații pe terminalul dvs. în baza consimțământului dvs. sau citim informațiile respective? Nu

13. Buletin informativ digital

Scopul prelucrării: Administrarea listei noastre de corespondență și transmiterea buletinului informativ solicitat prin e-mail, SMS sau alt mesaj direct, personalizarea buletinului nostru informativ în baza comportamentului dvs. de utilizator și posibilitatea de a dovedi consimțământul dvs. privind transmiterea buletinului informativ.

Temeiul juridic: Art. 6 par. 1 lit. a) din RGPD

Categorii de date: date de contact, date principale, date de utilizare, date privind conexiunea

Destinatarul datelor: La anumite intervale de timp, datele pot fi transferate către companii afiliate din cadrul Grupului Xella; și furnizori de servicii de marketing

Transferul preconizat către țări terțe: Nu intenționăm să transferăm datele către țări terțe.

Stocăm informații pe terminalul dvs. în baza consimțământului dvs. sau citim informațiile respective? Nu

III. Informare privind paginile externe ale Xella

Pagina Facebook/datele detaliate ale paginii
Scopul prelucrării: Administrăm o pagină cu privire la compania noastră la https://www.facebook.com/Ytong.Romania („Pagina de Facebook”). Atunci când vizitați și utilizați pagina noastră de Facebook, Facebook poate analiza comportamentul dvs. de utilizator și ne poate furniza informațiile obținute astfel („detalii”). Utilizăm detaliile paginii în scopul optimizării economice și pentru a asigura un design de prezentare pe Internet, care este adaptat pentru a se potrivi cererii existente.

Temeiul juridic: Art. 6 par. 1 lit. f) din RGPD

Categorii de date: Date principale, date de contact, date referitoare la conținut, date de utilizare, date privind conexiunea

Destinatarul datelor: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda („Facebook“) (acționând în calitate de operator asociat – termenii esențiali ai acordului sunt disponibili la adresa https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum)

Transferul preconizat către țări terțe: De la caz la caz, SUA și alte țări terțe (pe baza clauzelor standard privind protecția datelor ale Comisiei Europene, Art. 46 par. (2) lit. (c) din RGPD și pe baza deciziilor privind caracterul adecvat (Art. 45 din RGPD)).

Stocăm informații pe terminalul dvs. în baza consimțământului dvs. sau citim informațiile respective? Nu

Drepturile persoanei vizate: Protejarea și implementarea drepturilor dvs. în calitate de persoană vizată sunt responsabilitatea Facebook. Facebook oferă informații despre drepturile dvs. în calitate de persoană vizată la adresa https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. De asemenea, ne puteți contacta pentru a vă exercita drepturile, urmând ca noi să direcționăm imediat solicitarea dvs. către Facebook.

Pagina Instagram/datele detaliate ale paginii
Scopul prelucrării: Am configurat o pagină despre compania noastră pe platforma „Instagram” a Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda („Facebook”) la adresa https://www.instagram.com/ytong_romania/ . Atunci când vizitați și utilizați pagina noastră de Instagram, Facebook poate analiza comportamentul dvs. de utilizator și ne poate furniza informațiile obținute astfel („detalii”). Utilizăm detaliile paginii în scopul optimizării economice și pentru a asigura un design de prezentare pe Internet, care este adaptat pentru a se potrivi cererii existente.

Temeiul juridic: Art. 6 par. 1 lit. f) din RGPD

Categorii de date: Date principale, date de contact, date referitoare la conținut, date de utilizare, date privind conexiunea

Destinatarul datelor: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda („Facebook“) (acționând în calitate de operator asociat – termenii esențiali ai acordului sunt disponibili la adresa https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum)

Transferul preconizat către țări terțe: De la caz la caz, SUA și alte țări terțe (pe baza clauzelor standard privind protecția datelor ale Comisiei Europene, Art. 46 par. (2) lit. (c) din RGPD și pe baza deciziilor privind caracterul adecvat (Art. 45 din RGPD)).

Stocăm informații pe terminalul dvs. în baza consimțământului dvs. sau citim informațiile respective? Nu

Drepturile persoanei vizate: Protejarea și implementarea drepturilor dvs. în calitate de persoană vizată sunt responsabilitatea Facebook. Facebook oferă informații despre drepturile dvs. în calitate de persoană vizată la adresa https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. De asemenea, ne puteți contacta pentru a vă exercita drepturile, urmând ca noi să direcționăm imediat solicitarea dvs. către Facebook.

LinkedIn (profil)

Scopul prelucrării: Am configurat o pagină despre compania noastră pe platforma „LinkedIn” la adresa https://www.linkedin.com/company/xella-romania/.  Atunci când accesați această pagină, LinkedIn prelucrează date cu caracter personal de la dvs. Noi primim statistici privind utilizarea acestei pagini derivate din aceste date.

Temeiul juridic: Art. 6 par. 1 litera f din RGPD.

Categorii de date: Date principale, dacă este cazul, date de contact, date referitoare la conținut, date de utilizare, date privind conexiunea, date privind locația, dacă este cazul.

Destinatarul datelor: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda (în calitate de operator asociat potrivit Art. 26 din RGPD – esența acordului se regăsește la adresa https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum).

Transferul preconizat către țări terțe: De la caz la caz, SUA și alte țări terțe (pe baza clauzelor standard privind protecția datelor ale Comisiei Europene, Art. 46 par. (2) lit. (c) din RGPD și pe baza deciziilor privind caracterul adecvat (Art. 45 din RGPD)).

Stocăm sau citim date cu caracter personal pe dispozitivul dvs. final în baza consimțământului dvs.? Nu

Drepturile persoanei vizate: LinkedIn este responsabilă pentru implementarea drepturilor dvs. în calitate de persoană vizată. LinkedIn vă va informa despre datele dvs. în calitate de persoană vizată la adresa https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. De asemenea, vă puteți exercita drepturile față de noi, urmând ca noi să direcționăm imediat solicitarea dvs. către LinkedIn.

Canalul YouTube

Scopul prelucrării: Am configurat un canal video pe platforma „YouTube” a Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irlanda („Google”) la adresa https://www.youtube.com/@YtongXellaRo . Atunci când accesați această pagină, Google prelucrează date cu caracter personal de la dvs. Noi primim statistici despre utilizarea acestei pagini derivate din aceste date.

Temeiul juridic: Art. 6 par. 1 litera f din RGPD.

Categorii de date: Date principale, dacă este cazul, date de contact, date referitoare la conținut, date de utilizare, date privind conexiunea, date privind locația, dacă este cazul.

Destinatarul datelor: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlanda.

Transferul preconizat către țări terțe: În cazuri individuale, SUA și alte țări terțe (pe baza clauzelor standard privind protecția datelor ale Comisiei Europene, Art. 46 par. (2) lit. (c) din RGPD și pe baza deciziilor privind caracterul adecvat (Art. 45 din RGPD)).

Stocăm sau citim date cu caracter personal pe dispozitivul dvs. final în baza consimțământului dvs.? Nu

IV. Informare privind modulele cookie pe care le utilizăm

Mai jos găsiți denumirea și durata modulelor cookie care sunt utilizate de inserțiile și serviciile menționate mai sus – cu condiția ca dvs. să vă fi exprimat consimțământul privind utilizarea modulelor cookie; astfel, aderăm la următoarea schemă de ordine: [Denumirea serviciului]: [Denumirea modulului cookie] ([Durata]).

În general, accesul la un modul cookie este posibil doar de la adresa de Internet de la care a fost setat modulul cookie. Acest lucru înseamnă că noi nu putem accesa modulele cookie ale furnizorilor pe care îi implicăm (a se vedea mai sus). Nici acești furnizori nu pot accesa la rândul lor modulele noastre cookie. Terțele părți nu pot accesa modulele noastre cookie și nici pe cele ale furnizorilor pe care îi implicăm. Terțele părți pot accesa modulele cookie doar prin atacuri tehnice pe care nu le putem controla și pentru care nu suntem nici responsabili, nici răspunzători.